زمین، جسد وزیر کشور داغستان را پس داد

بنا بر گزارش قفقاز سنتر و طبق مشاهدات اهالی ساکن روستای محل تولد “عادل گری محمدطاهراف” وزیر کشور هلاک شده داغستان، زمین جسد وی را پس داد. یک روز پس از دفن وزیر کشور در گورستان روستای غونودا، جسد متعفنش (بوگندش) را روی قبر پیدا کردند. وضعیت جسد به گونه ای بود که انگار سگ آن را دریده است.

دولت مزدور اینگونه اعلام کرد که مجاهدین، به نبش قبر وی پرداخته و اقدام به کثیف کردن جسد نموده اند.در حالیکه افرادی که در کنار جنازه عادل گری محمدطاهراف حضور داشتند می گفتند: به حدی بوی لاشه بد بود که کسی قادر به نزدیک شدن به آن نبود. همچنین پزشکان کالبد شکافی گفته بودند: بوی بدی را که از لاشه عادل گری محمدطاهراف متسع می شد،در طول زندگیشان استشمام نکرده اند و به سبب بوی بسیار بد جسد، به سرعت آنرا با هلی کوپتر منتقل کردند.ساکنین محلی یادآور شدند که عادل گری محمدطاهراف، تنها یک انسان وحشی نبود، بلکه حتی حاضر نمی شد جسد مجاهدان را به خانواده های آنان تسلیم کند. همانگونه که جسد امیر عبدالغفور و امیر معاذ شیخولاییف را به خانواده هایشان پس نداد و نیز جسد امیر مسلم بوتداییف را آتش زد.لازم به ذکر است عادل گری محمدطاهراف، توسط یکی از مجاهدان از آپارتمانی در یک مجتمع ساختمانی، از ناحیه سینه مورد هدف قرار گرفت و به هلاکت رسید. محمدطاهراف، ۵۲ سال داشت و از سال ۱۹۹۸ وزیر کشور داغستان بود.