وطن فروش ومردم فروش کیست ؟

ارائه دهنده : سید مراد کرمانشاهی / دانشجوی مدیریت

سلام دوستان . حتما شما هم بارها و بارها شنیده اید که کسانی که از اسلام ابراز انزجار میکنند و میخواهند خودشان را به دین باستان و یا راه بی دینان بچسبانند برای اینکه بتوانند در دل عوام و مردم ساده لوح جایی برای خود باز کنند شعار وطن وطن سر میدهند و خود را وطن پرست و اسلامی ها را وطن فروش میخوانند! میخواهم به این اراذل یادآوری کنم که عنوان وطن فروش و وطن دوست لایق کدام دسته است.

من این افراد به ظاهر هم وطن را نمیدانم ولی در اکثر نقاط جهان و در بین اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا وطن فروش به کسی میگویند که نسبت به مملکتش بی توجه است که هیچ ،حاضر است بخاطر تمایلات شخصی خود از قبیل پول و چیزهای دیگر به دشمن هم یاری برساند. در مقابل وطن دوست به کسی گفته میشود که حاضر است تا آخرین قطره خونش را برای باورها و ارزشهای اخلاقی مردم میهنش فدا کند و در یک کلام سربازیست که سر خود را برای حفظ باورها و ارزشهای اخلاقی مردم میهنش در طبق اخلاص میگذارد.


حالا این سوال مطرح است: نظر به اینکه خطر حملۀ دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو به کردستان ، هورامان و درکل ایران زمین وجود دارد، چه کسانی مشتاق این حمله هستند و چه کسانی برای دفاع آماده میشوند؟

بله جواب ساده است این سکولاریستهای مرتد و دین فروشان وابسته به احزاب منحرف به ظاهر اسلامی هستند که از سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای تهاجم امریکا و بهره مند شدن از آشغال گوشتش لحظه شماری میکنند. یادم میاید از پیش از حملۀ دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو به افغانستان این افراد بیمار ما را تهدید میکردند که بگذارید آمریکا بیاید میدانیم با شما اسلامگراهای به اصطلاح بنیادگرا چه کنیم . من خودم با دهها نفر از این افراد حرف زده ام و مطمئنم اگر دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو به خاک ما تجاوز کند اینها با بهره گیری از امکانات دیکتاتوری سکولاریسم به آنها علیه ملت و دین و ارزشهای فرهنگی اجدادشان کمک خواهند کرد . این تهمت یا فرضیه نیست بلکه واقعیتی است که در تمام سرزمینهای مسلمان نشین به کرات تکرار شده است و هم اکنون نیز در حال تکرار است .هر کسی چشم دیدن و عقلی سالم داشته باشد فهم حقایق کار مشکلی نیست .
وقتی دم از دفاع میزنیم به ما میخندند! بعد هم بهانه میاورند که با حکومت مذهبی ایران مشکل دارند ؛ جالب است اینها حاضرند برای تغییر حکومت مذهبی شیعه ، مملکت و مذهب اهل سنت ، ناموس و…نیز به زیر چکمه های بیگانگان بیافتد و باز هم خود را میهن دوست و مردم دوست مینامند. مگر خود من و دوستان دوستدار اسلام ووطن از هر مذهب و فرقه ای ، از حکومت پول میگیریم تا در این سایت و وبلاگها با صرف هزینۀ تلفن و اینترنت مطلب بنویسیم؟ همانطور که امروز به خاطر رضای خدا در حالت آمادگی و قوی نمودن عقیدتی ومردمی کردن مبارزه هستیم فردا هم به خاطر رضای خدا هر چه درست باشد انجام میدهیم و تا سرحد مرگ با دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو و مرتدین محلی خواهیم جنگید.
این حرف که اینها میگویند با حکومت مشکل دارند حرف مفتی بیش نیست چراکه حالا ما فهمیده ایم که اینها در اساس با حکومت و قوانین دینی مشکل دارند و برایشان شیعه یا سنی یا مسیحی و… فرقی ندارد .. سکولاریسم در اساس با قوانین دینی مشکل دارد نه با مذهب خاصی . فقط خوشش می آید جهت رسیدن به اهدافش و کسب قدرت سیاسی در جامعه ، پیروان مذاهب و ادیان را به جان هم بیاندازد و از آب گل آلود ماهی بگیرد. و در پایان با کنار زدن همه ی مذاهب و ادیان به حماقتشان ریشخند بزند .

در مقابل چه کسانی به فکر دفاع از میهن حتی در برابر هواپیماها و ناوهای دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو هستند؟ همین مجاهدین و مسلمانان طالب اجرائی شدن احکام الهی . همینها هستند که از دین ، جان ، ناموس و مال و خاک هموطنانشان در برابر دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو دفاع خواهند کرد .

مرتدین سکولاریست و اخوانیهای تقلبی آمریکائی که خودشان را با سیاستهای سکولاریسم هماهنگ کرده اند بدون شک در صف دیکتاتوری سکولاریسم به رهبری آمریکا و ناتو قرار خواهند گرفت .

پس الان کاملا مشهود است که وطن فروش کیست و وطن دوست کیست.