شعله ور ساختن جنک ترک وکرد توسط عناصر حزب سکولاریست دمکرات کردستان ایران در آذربایجان غربی

عمر شکاک / فعال مدنی

چنانچه می دانیم تا قبل از آمدن سکولاریستها به ترکیه ، عراق ، ایران ، سوریه و… تمام ملیتها قرنها با حفظ هویت زبانی و منطقه ای خود به حیات و زندگی عادی خود می پرداختند . اما با آمدن سکولاریستهای دمکرات ، سوسیالیست و… معادله عوض شد . سکولاریستها جهت فریب مسلمین عقاید فاسد خود را در زیر چتر تعصبات نژادی وزبانی و تولید کینه و دشمنی میان ملیتهای همسایه پنهان کردند . رژیم سکولاریست ترکیه هنوز به حقوق ابتدائی چند ملیون کرد بی اعتناء است ، حکومت سکولاریستهای سوسیالیست حافظ وبشار اسد در سوریه برای بعضی از حیوانات ثروتمندان شناسنامه صادر می کرد اما هزاران انسان کورد بی شناسنامه بوده اند ، حکومت سکولاریستهای سوسیالیست بعث عراق نیز که جنایاتش در حق کوردها مشهور و عیان است .
اما این تمام مشکل نیست . بلکه مصیبت و مشکل بزرگ آن است که رهبران سکولاریست کورد نیز از همین روش پلید ترکهای سکولاریست ترکیه و عربهای سکولاریست عراق وسوریه جهت جا انداختن خود در میان مردم ستمدیده کورد استفاده کردند .مسئله جنگ عمدی اما قابل پیشگیری نقده را رها می کنیم و در عوض به ذکر دو مثال مستند می پردازیم تا جنگ افروزی و فتنه گری سکولاریستها بر همگان روشن شود .

روستای محمد شاه سفلی سولدوز
در تاریخ ۲۲ / ۸ / ۱۳۵۹ گروهی از عناصر حزب سکولار یست دمکرات مجهز به سلاح های سنگین توپ ۱۰۶ میلیمتری و خمپاره انداز و آرپی جی هفت روستای ترک نشین محمد شاه سفلی را مورد حمله قرار دادند. حزب سکولاریست دمکرات کوردستان بعد از وارد شدن به این روستای بی دفاع اکثر خانه های مردم و حتی مسجد روستا و شرکت تعاونی روستا را به آتش کشیده و متاسفانه در این جنایت ضد بشری تعدادی زن و بچه بی دفاع که به مسجد پناه برده بودند در آتش تصفیه نژادی سکولاریست های مهاجم به قتل رسیدند. در این حمله وحشیانه ۱۱ نفر از اهالی روستا کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.
نمونه روستای محمد شاه سفلی یکی از چندین نمونه قصاوت سکولاریست ها بر علیه ملت آذربایجان است. این نوع جنایت ها که تداعی کننده جنایات داشناک های ارمنی در قاراباغ اشغالی و منطقه ترکمن نشین کرکوک و انفال کوردها توسط سکولاریستهای سوسیالیست بعثی است هیچ معنی نمی تواند داشته باشد مگر اراده مرگ با رهبران سکولاریست در ساختن وطن خیالی بر خاک دیگر انسان با توسل به شیوه قتل عام و تصفیه نژادی. چشم بستن به جنایات رهبران گروه های سکولاریست کورد در منطقه غرب آذربایجان چشم بستن به شرف انسانی است. بایستی با افشا اسناد تاریخی این جنایت ها افکار عمومی را از ابعاد گسترده مسئله آگاه کنیم.

روستای بگیم قلعه سولدوز

روستای بگیم قلعه مورد هجوم گروه های سکولاریست قرار گرفت، که در این حملات تعدادی از خانواده های روستائیان شهید و زخمی شدند. یکی از حملات در روز ۲۳ / ۸ ۵۹ انجام پذیرفت و دیگری در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۵۹ حوالی ساعت ۸ شب بود که سکولاریست ها با سلاح های سنگین و نیمه سنگین روستا را مورد حمله قرار دادندکه تعدادی از مردم بی دفاع کشته و مجروح و تعدادی از زن و بچه را به گروگان گرفتند.

اسامی کشته شده های روستای قالا بی سولدوز

۱-ابراهیم یوسفی (متولد ۱۳۱۲ که در حمله اول شهید شده است)
۲-رشید کرامتیان
۳-رحیم صفوی
۴-خانم زری….
۵-حمیده متدین
۶-رضا مسلمی ( مجروح)

اسامی کشته شده های حمله سکولاریست ها ی کرد به روستای محمد شاه سفلی سولدوز

۱-جیران فیروز آبادی
۲-اسماعیل شیخ کلانتر
۳-سلیمان اسماعیلی
۴-منور اسماعیلی
۵-مهناز اسماعیلی
۶-زینت اسماعیلی
۷-اسمعلی رحمانی
۸-قاسم قلندری
۹-کبری قلندری
۱۰- پرویز قلندری
۱۱- رقیه قلندری

اسامی مجروحین حمله سکولاریست های کورد به روستای محمد شاه سفلی سولدوز

۱-غلامحسین محمد حسینی
۲- بایرامعلی اسماعیلی
۳- مصطفی اسماعیلی
۴- رضا محرم زاده
۵- زرنشان عباسی
۶- شمامه محمد زاده
۷- گلی قلندری