در زمان حکمرانی مرسی هرکسی که از دینش برگشت و مرتد شد به وی احترام بگذارید !!

مترجم : ابوابراهیم هورامی

این تصویر روی جلد کتاب ” آموزشهای وطنی ” برای کلاس سوم متوسطه در مصر است . همچنانکه می بینید تصویر قرآن به همراه یک صلیب بر روی جلد مشاهده می شود . در صفحه ی ۶۴ کتاب هم در سمت راست صفحه نوشته شده است : هر کسی که از دینش برگشت به وی احترام بگذارید !!
علاوه بر این جهت راضی نمودن قبطی های مسیحی تندرو ، در این اواخر چند مطلب از انجیل تحریفی را نیز وارد کتب درسی تمام مدارس مردم مسلمان مصر نمودند .
رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند : ” من بدل دینه فاقتلوه ” [ رواه البخاری و مسلم ] . یعنی هرکسی که از دینش برگشت ، بکشیدش . اما شما( اخوان المفلسین ) می گوئید : به او احترام بگذارید !! .سبحان الله ! این چه کفر آشکاریست !؟ این چه نوعی از دشمنی کردن با اسلام است ؟ این چه بی شرمی است ؟ این آموزش و پرورش وطنی است یا آموزش و پرورش وثنی و بت پرستانه ؟ شما را به الله قسم می دهم پرورش دانش آموزان اینگونه است ؟ این اجرا کردن شریعت است که مرسی وعده اش را می داد ؟ به راستی که این مصیبت است . این چیزی است که نه فقط اسلام بلکه عقل سلیم هم آنرا نمی پذیرد ، اما دین اخوان المفلسین آنرا می پذیرد .این دعوت و تشویق به برگشت از دین است . طاغوتهای قبل از مرسی چون جمال عبدالناصر ، سادات و نامبارک هم نتوانستند چنین کاری را انجام دهند اما مرسی به نام اسلام آنرا انجام داد !!
الا لعنه الله علی الظالمین

به پا خیز حسن البناء … به پا خیز و ببین دروغگویانی که خودشان را به تو نسبت می دهند زمانی که به حکومت می رسند چه کار می کنند ؟ ببین که اینها حکم شریعت را انجام می دهند یا جهت راضی کردن کفر جهانی کاری را انجام می دهند که طاغوتهای قبلی هم جرئت انجام دادنش را نداشتند !؟
و راست گفت الله : و لن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم

…………
منبع : مقاله ی ” الاسلام الدیمقراطی فی عهد الرئیس محمد مرسی : المصحف مع الصلیب و من بدل دینه فاحترموه .